Gratis downloads

Vragenlijst uit mijn boek "Hoogsensitief omgaan met stress" (p. 52)

Oefening uit mijn boek "Hoogsensitief

omgaan met stress" (p. 228)

Oefening uit mijn boek "Hoogsensitief

omgaan met stress" (p. 288)

Is het nu hoogsensitiviteit of hooggevoeligheid? Zijn dat twee verschillende concepten of andere termen voor hetzelfde concept?


Op internetfora en sociale media wordt er onder (Vlaamse) HSP professionals heel wat gediscussieerd en naast elkaar gepraat door iets dat duidelijk een semantische kwestie is - een kwestie van terminologie.


In deze video leg ik aan de hand van een visuele voorstelling uit hoe heel de verwarring en bijhorende nodeloze discussie is ontstaan. Je kan deze video downloaden via de knop hieronder.